REKONŠTRUKCIU CIEST REALIZUJEME EKOLOGICKY, EKONOMICKY VÝHODNE A S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU ASFALTOVÉHO KRYTU

Správa ciest BSK pokračuje v rekonštrukciách ciest a to rôznymi spôsobmi. Úsek od obce Hrubý Šúr až po hranice kraja realizujeme recykláciou za horúca na mieste, čo je nízkoodpadová a teda ekologická technológia, pri ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria aj náklady na spoje jednotlivých vrstiev. Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová […]