Zaregistrovali ste niečo, čo by si vyžadovalo našu pozornosť?

Zriaďovateľ

Postup k nahlasovaniu škodových udalostí

Zverejňované dokumenty

DOKONČENÁ CESTA V ÚSEKU ALŽBETIN DVOR – MILOSLAVOV

Oprava vozovky recykláciou asfaltových zmesí za horúca na mieste v úseku cesty III/1065 Nová Dedinka – Bernolákovo

CESTA Z OBCE HRUBÝ ŠÚR PO HRANICE BRATISLAVSKÉHO KRAJA JE HOTOVÁ