Zaregistrovali ste niečo, čo by si vyžadovalo našu pozornosť?

Zriaďovateľ

Postup k nahlasovaniu škodových udalostí

Zverejňované dokumenty

ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená krajnica vozovky predstavuje pri zadržiavaní zrážkovej vody na vozovke nebezpečenstvo v prípade aquaplaningu, prípadne námrazy❄, a v neposlednom rade podmáčanie konštrukčných vrstiev vozovky. Pri opravách realizovaných SCBSK zabezpečujeme mechanické zrezávanie nespevených krajníc s odstránením nevhodného materiálu. Upravený podklad bude slúžiť pre realizáciu nových nespevnených krajníc realizovaných zo súdržných materiálov zabezpečujúcich bezpečné núdzové odstavenie vozidla a zároveň umožnujúce odtok zrážkových vôd🌧z priestoru komunikácie do odvodňovacích cestných rigolov. Realizovanou úpravou zabezpečujeme zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti samotnej...

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a bezkolíznejšiu jazdu. Križovatka má inteligentné dynamické riadenie jednotlivých smerov podľa intenzity dopravy. Jej súčasťou je i meteostanica, ktorá najmä v zimnom období poskytne aktuálne informácie pre zimnú údržbu.

CESTA V ÚSEKU SLOVENSKÝ GROB – VINIČNÉ BUDE MAŤ NOVÝ POVRCH

V utorok 18. 10. začíname s opravou cesty SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné v dĺžke 2 km s predpokladaným ukončením do 15.11. 2022. Rozsah prác bude pozostávať z odstránenia poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky frézovaním, opätovného použitia konštrukčných vrstiev vozovky formou technológie recyklácie za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a asfaltovej emulzie. Prebiehať bude realizácia nových asfaltobetónových vrstiev vozovky s použitím modifikovaných asfaltov, realizácia nových nespevnených krajníc vozovky, reprofilácia odvodňovacích priekop, realizácia nového štruktúrovaného 3D vodorovného dopravného značenia, osadenie nových smerových stĺpikov. Práce budú prebiehať v polovičnom profile, po jednotlivých technologických úsekoch, riadené dočasnou cestnou...