Zaregistrovali ste niečo, čo by si vyžadovalo našu pozornosť?

Zriaďovateľ

Postup k nahlasovaniu škodových udalostí

Zverejňované dokumenty

SC BSK UMIESTNILA NOVÚ DOPRAVNÚ ZNAČKU. POZNÁTE JU?

SC BSK umiestnila dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ciest III/1082 x III/1083 v Slovenskom Grobe, za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe. Súčasťou signalizačného zariadenia je aj dopravná značka č. 730 „Zelená šípka“. Ide o novinku, ktorú nám prináša vyhláška č. 30/2020 o cestnej premávke. Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom...

ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená krajnica vozovky predstavuje pri zadržiavaní zrážkovej vody na vozovke nebezpečenstvo v prípade aquaplaningu, prípadne námrazy❄, a v neposlednom rade podmáčanie konštrukčných vrstiev vozovky. Pri opravách realizovaných SCBSK zabezpečujeme mechanické zrezávanie nespevených krajníc s odstránením nevhodného materiálu. Upravený podklad bude slúžiť pre realizáciu nových nespevnených krajníc realizovaných zo súdržných materiálov zabezpečujúcich bezpečné núdzové odstavenie vozidla a zároveň umožnujúce odtok zrážkových vôd🌧z priestoru komunikácie do odvodňovacích cestných rigolov. Realizovanou úpravou zabezpečujeme zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti samotnej...

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a bezkolíznejšiu jazdu. Križovatka má inteligentné dynamické riadenie jednotlivých smerov podľa intenzity dopravy. Jej súčasťou je i meteostanica, ktorá najmä v zimnom období poskytne aktuálne informácie pre zimnú údržbu.