Zaregistrovali ste niečo, čo by si vyžadovalo našu pozornosť?

Zriaďovateľ

Postup k nahlasovaniu škodových udalostí

Zverejňované dokumenty

REKONŠTRUKCIA CESTY V ŠENKVICIACH

Aktuálne realizujeme práce na sanácií zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice, okr. Pezinok. Na zabezpečenie šmykovej plochy podložia poškodenej vozovky bolo zrealizovaných vrtnou súpravou 42 ťahových a 42 tlakových mikropilót v celkovej dĺžke 504 m. Objem 58 m3 železobetónu tvorí základové bloky budúceho oporného múru rekonštruovanej vozovky. Kompletná rekonštrukcia potrvá ešte cca 4 mesiace.

REALIZÁCIA OPRAVY CIEST V LETNÝCH MESIACOCH

Máte pocit, že Vám je pri práci teplo? Predstavte si pracovať pri viacstupňovom technologickom procese, ktorý sa volá pokladanie asfaltu. Teploty asfaltu pritom dosahujú teploty 140 až 160 stupňov. Pracovníci to robia pri momentálnych vonkajších teplotách 35 stupňov a zvládajú to perfektne. Aktuálne naši pracovníci realizujú rekonštrukciu cesty medzi Sv. Jurom a Račou.

REKONŠTRUKCIA CESTY MEDZI SV. JUROM A RAČOU

Dnes sme začali práce na rekonštrukcii cesty II/502 medzi Sv. Jurom a Račou a to recykláciou asfaltových zmesí za horúca na mieste. Práce by mali trvať zhruba dva týždne. Prosíme o trpezlivosť pri jazde v spomínanom úseku. Robíme to pre vás.