REKONŠTRUKCIA CESTY V ŠENKVICIACH

Aktuálne realizujeme práce na sanácií zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice, okr. Pezinok. Na zabezpečenie šmykovej plochy podložia poškodenej vozovky bolo zrealizovaných vrtnou súpravou 42 ťahových a 42 tlakových mikropilót v celkovej dĺžke 504 m. Objem 58 m3 železobetónu tvorí základové bloky budúceho oporného múru rekonštruovanej vozovky. Kompletná rekonštrukcia potrvá ešte cca 4 mesiace.