SC BSK UMIESTNILA NOVÚ DOPRAVNÚ ZNAČKU. POZNÁTE JU?

SC BSK umiestnila dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ciest III/1082 x III/1083 v Slovenskom Grobe, za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe. Súčasťou signalizačného zariadenia je aj dopravná značka č. 730 „Zelená šípka“. Ide o novinku, ktorú nám prináša vyhláška č. 30/2020 o cestnej […]