REALIZÁCIA OPRAVY CIEST V LETNÝCH MESIACOCH

Máte pocit, že Vám je pri práci teplo? Predstavte si pracovať pri viacstupňovom technologickom procese, ktorý sa volá pokladanie asfaltu. Teploty asfaltu pritom dosahujú teploty 140 až 160 stupňov. Pracovníci to robia pri momentálnych vonkajších teplotách 35 stupňov a zvládajú to perfektne. Aktuálne naši pracovníci realizujú rekonštrukciu cesty medzi Sv. Jurom a Račou.

REKONŠTRUKCIA CESTY MEDZI SV. JUROM A RAČOU

Dnes sme začali práce na rekonštrukcii cesty II/502 medzi Sv. Jurom a Račou a to recykláciou asfaltových zmesí za horúca na mieste. Práce by mali trvať zhruba dva týždne. Prosíme o trpezlivosť pri jazde v spomínanom úseku. Robíme to pre vás.

OPRAVA CESTY V DĹŽKE 10 KM MEDZI PERNEKOM A MALACKAMI

Na úseku cesty II/503 medzi Pernekom a Malackami začala najdlhšia súvislá oprava, až 10 km vozovky, metódou recyklácie na mieste za horúca, ktorá si vyžiada len minimálne dopravné obmedzenia. Túto formu rekonštrukcie realizuje SC BSK ako „eko friendly“, keďže sa pri nej recykluje materiál a má aj výhodný pomer cena – výkon.

REKONŠTRUKCIU CIEST REALIZUJEME EKOLOGICKY, EKONOMICKY VÝHODNE A S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU ASFALTOVÉHO KRYTU

Správa ciest BSK pokračuje v rekonštrukciách ciest a to rôznymi spôsobmi. Úsek od obce Hrubý Šúr až po hranice kraja realizujeme recykláciou za horúca na mieste, čo je nízkoodpadová a teda ekologická technológia, pri ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria aj náklady na spoje jednotlivých vrstiev. Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová […]