ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená krajnica vozovky predstavuje pri zadržiavaní zrážkovej vody na vozovke nebezpečenstvo v prípade aquaplaningu, prípadne námrazy❄, a v neposlednom rade podmáčanie konštrukčných vrstiev vozovky. Pri opravách realizovaných SCBSK zabezpečujeme mechanické zrezávanie […]

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a bezkolíznejšiu jazdu. Križovatka má inteligentné dynamické riadenie jednotlivých smerov podľa intenzity dopravy. Jej súčasťou je i meteostanica, ktorá najmä v zimnom období poskytne aktuálne informácie pre zimnú údržbu.

CESTA V ÚSEKU SLOVENSKÝ GROB – VINIČNÉ BUDE MAŤ NOVÝ POVRCH

V utorok 18. 10. začíname s opravou cesty SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné v dĺžke 2 km s predpokladaným ukončením do 15.11. 2022. Rozsah prác bude pozostávať z odstránenia poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky frézovaním, opätovného použitia konštrukčných vrstiev vozovky formou technológie recyklácie za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a […]

OPRAVA CIEST V TOMÁŠOVE A NA TRASE Z DUNAJSKEJ LUŽNEJ DO MILOSLAVOVA

Od pondelka 17.10.2022 začíname s opravou vozovky formou recyklácie za studena na úsekoch ciest II/510 Tomášov, m.č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK a III/1054 Dunajská Lužná-Miloslavov. V prvom kroku bude osadené dočasné dopravné značenie na zabezpečenie organizácie dopravy počas realizácie stavebných prác. Práce budú realizované v polovičnom profile, čiže doprava bude vedená v jednom […]

OPRAVA CIEST PERNEK-KUCHYŇA A KUCHYŇA-ROHOŽNÍK

Od pondelka 3.10.2022 začne SC BSK so stavebnými prácami na oprave cesty II/501 formou technológie recyklácie za studena na mieste na stavebných objektoch : -SO 01 – II/501 Pernek – Kuchyňa -SO 04 – II/501 Kuchyňa – Rohožník s predpokladom ukončenia v apríli 2023, pričom príde k prerušeniu prác z dôvodu zimnej údržby v zimných […]

DNI SLOVENSKÝCH CESTÁROV

Aj naša spoločnosť SCBSK bola súčasťou 25. ročníka Dni slovenských cestárov, ktoré sa konali uplynulí týždeň v Prešove.  V disciplíne „Cestné Ródeo 2022“, jazde zručnosti vodičov s vozidlami zimnej údržby cez prekážkovu dráhu, nás zastupovali kolegovia p. Roman Klíma a p. Igor Mikulič zo strediska údržby Malacky. SCBSK vďaka našim kolegom ukázala, že má kvalitný […]

OPRAVA VOZOVKY V CHORVÁTSKOM GROBE

Začali sme stavebné práce na oprave cesty III/1059 Chorvátsky Grob – miestna časť Čierna Voda. Oprava, ktorá bude prebiehať v niekoľkých etapách, pozostáva z odstránenia poškodeného krytu vozovky s vybudovaním nových asfaltobetónových vrstiev vozovky v celkovej dĺžke cesty 3 km. Stavebné práce nadväzujú na Bratislavským samosprávnym krajom realizované prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – […]

REKONŠTRUKCIA CESTY V ŠENKVICIACH

Aktuálne realizujeme práce na sanácií zosuvu cesty III/1046 v intraviláne obce Šenkvice, okr. Pezinok. Na zabezpečenie šmykovej plochy podložia poškodenej vozovky bolo zrealizovaných vrtnou súpravou 42 ťahových a 42 tlakových mikropilót v celkovej dĺžke 504 m. Objem 58 m3 železobetónu tvorí základové bloky budúceho oporného múru rekonštruovanej vozovky. Kompletná rekonštrukcia potrvá ešte cca 4 mesiace.

REALIZÁCIA OPRAVY CIEST V LETNÝCH MESIACOCH

Máte pocit, že Vám je pri práci teplo? Predstavte si pracovať pri viacstupňovom technologickom procese, ktorý sa volá pokladanie asfaltu. Teploty asfaltu pritom dosahujú teploty 140 až 160 stupňov. Pracovníci to robia pri momentálnych vonkajších teplotách 35 stupňov a zvládajú to perfektne. Aktuálne naši pracovníci realizujú rekonštrukciu cesty medzi Sv. Jurom a Račou.

REKONŠTRUKCIA CESTY MEDZI SV. JUROM A RAČOU

Dnes sme začali práce na rekonštrukcii cesty II/502 medzi Sv. Jurom a Račou a to recykláciou asfaltových zmesí za horúca na mieste. Práce by mali trvať zhruba dva týždne. Prosíme o trpezlivosť pri jazde v spomínanom úseku. Robíme to pre vás.