Bežná údržba mostov

Čistenie stavby mosta, územia pod mostom, krajníc
Kosenie a výrub krovia pod mostom
Údržba stálych zariadení v nosnej konštrukcii mosta
Čistenie a údržba mostných diaľničných uzáverov
Vysprávky vozovky, chodníkov, omietok a krycích vrstiev
Čistenie a údržba bezpečnostných zariadení (zábradlia, zvodidlá)
Údržba, opravy a výmena tabuliek s evidenčným číslom
Prehliadky mostov