Zimná údržba

Zriadenie, úprava a likvidácia skládok materiálu
Príprava chemického roztoku
Postavenie, oprava, údržba a zber prenosných snehových prekážok a snehových kolov
Osadenie a likvidácia zvláštneho značenia pre výkon zimnej služby
Posyp inertným, chemickým a zmiešaným materiálom
Odstraňovanie snehu pluhovaním, snehovými frézami
Čistenie ciest a mostov po zimnej údržbe
Odvoz snehu z prejazdných úsekov ciest
Odstraňovanie prekážok – sprejazdňovanie úsekov
Obhliadky úsekov, dispečersko-spravodajská služba, pohotovosť na pracovisku / doma