Kontakt
Kontakt

Sídlo

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Peter Šimeček

riaditeľ

Centrálny dispečing

Centrálny dispečing

nahlasovanie všetkých podnetov

Strediská

Stredisko Senec

Pezinská č. 29,  903 01 Senec

Vedúci strediska

Zoltán Görföl

Stredisko Malacky

Hlboká 679/31, 901 01, Malacky

Vedúci strediska

Ing. Branislav Huťťa

Stredisko Pezinok

Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok

Vedúci strediska

Jakub Kučera

Organizačné úseky

Úsek údržby a opráv

Ing. Eduard Vandriak

vedúci úseku

Viera Jarošová

vedúca oddelenia údržby ciest

Martin Jančovič

referent dopravy

Ing. Silvia Kotlárová

referent pre zimnú a letnú údržbu

Úsek správy ciest a investícií

Ing. Martin Samek

vedúci úseku

Ing. Ľubomír Polkabla

špecialista projektov a inžinieringu

Oddelenie technickej správy ciest

Ing. Zuzana Nagyová

vedúca oddelenia

Ing. Viktória Ješková

špecialista správy ciest a investícií

Ing. Juraj Vráblik

špecialista správy ciest a investícií

Oddelenie investičnej výstavby

Ing. Marián Blaho

vedúci oddelenia

Michal Suchý

referent pre opravu a údržbu ciest

Úsek verejného obstarávania a správy majetku

Ing. Vladimír Mužík

vedúci úseku

Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Dušan Elznic

nákupca

Oddelenie správy majetku

Kristína Mathesová

vedúca oddelenia

Bc. Simona Holzmannová

referent správy majetku

Mgr. Peter Kostka

referent správy majetku

Úsek ekonomický a finančný

Mgr. Veronika Berner Ďurinová

vedúca úseku

Ing. Richard Sivák

fakturant

Mgr. Margita Hopjaková

fakturant

Ing. Peter Dvorščík

fakturant

Úsek personálny

Ing. Danica Jonášková

vedúca úseku

Andrea Šedivá

špecialista personalistiky a miezd