Kontakt
Kontakt

Sídlo

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja

Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava

Peter Šimeček

riaditeľ

Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Dušan Elznic

nákupca

Centrálny dispečing

Centrálny dispečing zimnej údržby (1.11. – 31.03.)

nahlasovanie všetkých podnetov zimnej údržby ciest

Strediská

Stredisko Senec

Pezinská č. 29,  903 01 Senec

Vedúci strediska

Zoltán Görföl

Stredisko Malacky

Hlboká 679/31, 901 01, Malacky

Vedúci strediska

Ing. Branislav Huťťa

Stredisko Pezinok

Šenkvická č. 10, 902 01 Pezinok

Vedúci strediska

Jakub Kučera

Organizačné úseky

Úsek údržby a opráv

Ing. Eduard Vandriak

vedúci úseku

Oddelenie údržby a opráv ciest

Viera Jarošová

vedúca oddelenia

Martin Jančovič

referent autodopravy

Ing. Silvia Kotlárová

referent pre zimnú a letnú údržbu

Mgr. Alan Vašíček

referent pre opravu a údržbu ciest

Úsek správy ciest a investícií

Ing. Martin Samek

vedúci úseku

Ing. Ľubomír Polkabla

špecialista projektov a inžinieringu

Oddelenie technickej správy ciest

Ing. Zuzana Nagyová

vedúca oddelenia

Ing. Viktória Ješková

špecialista správy ciest a investícií

Ing. Juraj Vráblik

špecialista správy ciest a investícií

Úsek správy majetku

Ing. Vladimír Mužík

vedúci úseku

Oddelenie správy majetku

Bc. Simona Holzmannová

referent správy majetku

Úsek ekonomický a finančný

Mgr. Margita Hopjaková

vedúca úseku

Ing. Richard Sivák

fakturant

Ing. Peter Dvorščík

účtovník

Úsek personálny

Ing. Danica Jonášková

vedúca úseku

Andrea Šedivá

špecialista personalistiky a miezd