OPRAVA CIEST PERNEK-KUCHYŇA A KUCHYŇA-ROHOŽNÍK

OPRAVA CIEST PERNEK-KUCHYŇA A KUCHYŇA-ROHOŽNÍK

Od pondelka 3.10.2022 začne SC BSK so stavebnými prácami na oprave cesty II/501 formou technológie recyklácie za studena na mieste na stavebných objektoch :
-SO 01 – II/501 Pernek – Kuchyňa
-SO 04 – II/501 Kuchyňa – Rohožník
s predpokladom ukončenia v apríli 2023, pričom príde k prerušeniu prác z dôvodu zimnej údržby v zimných mesiacoch.

Oprava ciest bude predstavovať odstránenie poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky frézovaním, opätovné použitie konštrukčných vrstiev vozovky formou technológie recyklácie za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a asfaltovej emulzie, realizáciu nových asfaltobetónových vrstiev vozovky s použitím modifikovaných asfaltov, realizáciu nových nespevnených krajníc vozovky, reprofiláciu odvodňovacích priekop, realizáciu nového štruktúrovaného 3D vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov.

Práce budú prebiehať v polovičnom profile, po jednotlivých technologických úsekoch v maximálnej dĺžke 2 000 m, riadené budú dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením s vyhodnotením intenzity dopravy.

Počas obdobia zimnej údržby budú práce prerušené a úseky cesty II/501 budú prejazdné v plnom profile bez dopravných obmedzení. So stavebnými prácami sa bude pokračovať po ukončení zimnej údržby.

Zdieľať:

More Posts

ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a