1.

V prípade, že si na výtlku, preliačine, jame, na cestách II. a III. triedy poškodíte vozidlo (pneumatika, disky..), alebo sa Vám stane iná poistná udalosť na cestách, ktoré spravuje Správa ciest BSK (ďalej SCBSK) je potrebné, aby ste bezodkladne privolali, buď:

  • Správu ciest Bratislavského samosprávneho kraja* škodová udalosť sa zdokumentuje a následne sa obaja účastníci dohodnú na jej zavinení,
  • Políciu, v prípade:
    • keď výška škody presahuje jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (pozn.: 3.990 eur (ak neviete určiť výšku škody, ktorá urobí odhad škody a oznámi vám, či ide o dopravnú nehodu, alebo škodovú udalosť)
    • ak nie je možná dohoda na jej zavinení so správcom
    • poškodená cesta, diaľnica, dopravné značky, zvodidlá alebo všeobecne prospešné zariadenie

 

Škodovú udalosť je potrebné následne ohlásiť na emailovú adresu: sluzby@scbsk.sk. Do emailu prosíme uviesť dátum, čas, presné miesto, popis vzniku udalosti, osobné a kontaktné údaje (meno majiteľa vozidla, adresa, tel.číslo, e-mail, meno vodiča), číslo účtu IBAN (kam žiadate peniaze zaslať) , názov a adresu policajnej zložky, priložiť fotodokumentáciu viditeľného poškodenia (vozidlo – fotky z blízka, z ďaleka, aby bolo vidno EČV, foto poškodenia, foto výtlku,…), EČV vozidla , značka a typ vozidla

Spoluúčasť SCBSK je potrebné vyžiadať písomne.   Pri likvidácii škody na Vašom vozidle bude poisťovňa vychádzať z Občianskeho zákonníka § 442 bod 1), podľa ktorého máte nárok na skutočnú škodu. Vychádzajúc z § 443 Občianskeho zákonníka pre určenie výšky skutočnej škody je rozhodujúca cena vozidla v čase poškodenia.

Upozorňujeme, že v zmysle § 9 Zákona 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke  na krajnicu vozovky smie vodič vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

Všetky povinnosti účastníka dopravnej nehody a škodovej udalosti nájdete v Zákone 8/2009 Z.z., Zákon o cestnej premávke.

2.

Poškodenie majetku SCBSK (dopravné značenia, zvodidlá, stredové obrubníky…), na cestách II. a III. triedy, ste nám povinný nahlásiť  na emailovú adresu: viera.jarosova@scbsk.sk. Do e-mailu uvádzajte dátum, čas, presné miesto, popis udalosti, osobné a kontaktné údaje (meno majiteľa vozidla, adresa, tel.číslo, e-mail, meno vodiča), názov poisťovne, číslo Vašej poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia.

 

*KONTAKTY: SPRÁVA CIEST BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA:

SENEC – VEDÚCI STREDISKA

Zoltán Görföl

0903 445 064

 

MALACKY – VEDÚCI STREDISKA

Ing. Branislav Huťťa

0911 215 838

 

PEZINOK – VEDÚCI STREDISKA

Jakub Kučera

0903 445 063