REKONŠTRUKCIU CIEST REALIZUJEME EKOLOGICKY, EKONOMICKY VÝHODNE A S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU ASFALTOVÉHO KRYTU

REKONŠTRUKCIU CIEST REALIZUJEME EKOLOGICKY, EKONOMICKY VÝHODNE A S DLHŠOU ŽIVOTNOSŤOU ASFALTOVÉHO KRYTU

Správa ciest BSK pokračuje v rekonštrukciách ciest a to rôznymi spôsobmi. Úsek od obce Hrubý Šúr až po hranice kraja realizujeme recykláciou za horúca na mieste, čo je nízkoodpadová a teda ekologická technológia, pri ktorej nevznikajú povrchové škáry, čím sa ušetria aj náklady na spoje jednotlivých vrstiev. Výhodou tejto metódy je nízka ekonomická a časová náročnosť opravy povrchu vozovky, či predĺženie životnosti asfaltového krytu. Žiaľ, nie je použiteľná všade, preto je možné ju aplikovať len v extraviláne a tam, kde to dovoľuje únosnosť podložia.
„Okrem spomínanej recyklácie za horúca na mieste používame aj recykláciu za studena na mieste a revitalizáciu vozoviek. Technológiu, ktorou budeme konkrétne úseky rekonštruovať, stanovujeme na základe prehliadok a mapovania stavu vozoviek,“ dodal riaditeľ SC BSK Ing. Stanislav Vaňo.
Po uvedenom úseku budú v nasledujúcich mesiacoch rovnakou technológiou opravené aj úseky Malacky – Pernek, Rača – Svätý Jur, Alžbetin Dvor – Miloslavov, Pezinok – Vinosady, Vinosady – Modra, Malinovo – Tomášov, Tomášov – Nová Dedinka a Nová Dedinka – Bernolákovo.

Zdieľať:

More Posts