SC BSK UMIESTNILA NOVÚ DOPRAVNÚ ZNAČKU. POZNÁTE JU?

SC BSK UMIESTNILA NOVÚ DOPRAVNÚ ZNAČKU. POZNÁTE JU?

SC BSK umiestnila dočasnú cestnú svetelnú signalizáciu v križovatke ciest III/1082 x III/1083 v Slovenskom Grobe, za účelom zlepšenia dopravnej situácie po sprevádzkovaní prepojenia diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 pri Chorvátskom Grobe.

Súčasťou signalizačného zariadenia je aj dopravná značka č. 730 „Zelená šípka“. Ide o novinku, ktorú nám prináša vyhláška č. 30/2020 o cestnej premávke.

Zelená šípka umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby.

Vodič smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Zdieľať:

More Posts

ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky. Trávou zarastená nespevnená

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a