ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

ZREZÁVANIE KRAJNÍC VOZOVKY

Na cestách II. a III. tried v správe SCBSK sa môžete stretnúť aj so špecializovaným mechanizmom slúžiacim na údržbu nespevnených krajníc vozovky.
Trávou zarastená nespevnená krajnica vozovky predstavuje pri zadržiavaní zrážkovej vody na vozovke nebezpečenstvo v prípade aquaplaningu, prípadne námrazy❄, a v neposlednom rade podmáčanie konštrukčných vrstiev vozovky.
Pri opravách realizovaných SCBSK zabezpečujeme mechanické zrezávanie nespevených krajníc s odstránením nevhodného materiálu. Upravený podklad bude slúžiť pre realizáciu nových nespevnených krajníc realizovaných zo súdržných materiálov zabezpečujúcich bezpečné núdzové odstavenie vozidla a zároveň umožnujúce odtok zrážkových vôd🌧z priestoru komunikácie do odvodňovacích cestných rigolov.
Realizovanou úpravou zabezpečujeme zvýšenie bezpečnosti a predĺženie životnosti samotnej vozovky.

Zdieľať:

More Posts

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA V ŠENKVICIACH

Dnes sme spustili do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu v Šenkviciach. Po križovatke v Pezinku ide o ďalšiu svetelnú signalizáciu, vďaka ktorej predpokladáme zníženie nehodovosti a